onsdag 29 juni 2016

Floden från himlen

Delar en dröm jag hade i november 2014 - I drömmen går jag igenom en mörk gångtunnel, när jag kommer ut i ljuset på andra sidan tittar jag upp, och på himlen mellan två vita moln ser jag ett fantastiskt vattenfall välla ner. Jag blir mycket upprymd och förundrad och kan nästan inte tro det är sant. Det står ett litet barn där, en flicka och jag böjer mej ner mot henne och pekar upp mot himlen och försöker få henne att se det fantastiska vattenfallet på himlen, men hon verkar inte riktigt förstå.

måndag 4 augusti 2014

lördag 9 april 2011

flyttar


Mina länkar, blogglistan och arkivet la sig längst ner på sidan istället för till höger om inläggen. Och jag har inte lyckats få ordning på det, så jag flyttar min blogg till
http://framtidochhopp.blogspot.com

Sveriges nationalfågel

den vackra koltrasten


LYRA mot GRYNINGENS Spel

Koltrasten hoppar kvar vid min själ
Den kläder
min sorg och sjunger den väl

Vaggans kittling
bär koltrastens fjäder
Nu bär den
min sorg
genom flyktiga städer
Den bär min sorg och sjunger den väl
Och skuttar på marken vid min jordbundna
själ

dikt av Sven Lyra

En annan fågel, lyrfågeln som sjunger fantastiskt fint och kan härma det mesta verkar det som bland annat en motorsåg.

onsdag 6 april 2011

Vita huset eller inget nytt under solen eller en annan verklighetMesopotamien, den gamla kulturen intresserar jag mej för att läsa om nu. Det som finns att läsa och det finns en del faktiskt, om man söker lite. Både från historieböcker och på internet.
Jag är kanske mest intresserad av religionen, de trodde ju på flera gudar och de olika stadsstaterna hade en huvudgud som ansågs styra över staden, och guden bodde i ett tempel där. Symbolen för himlen-stjärnhimlen, An(himmelsgud), utvecklades från en piktografisk bild på en stjärna.

Det finns något som heter sumeriska kungalistan som hittades nedskriven på stentavlor. Kungaskapet ansågs som en gudomlig institution, det hade kommit ner ifrån himmelen.
Den inledande meningen i kungalistan är "när kungamakten kom ner ifrån himlen, var kungamakten i Eridu." I kungalistan blir en händelse av vikt uppenbar, nämligen "den stora floden".Namn och händelser nämns antingen "före floden" eller "efter floden".
Ungefär åtta (i vissa versioner tio) förfloda kungar nämns och deras regeringsperiod.
Kungarna före floden ansågs ha extremt långa regeringsperioder. Om man lägger ihop deras regeringstider skulle de ha regerat i sammanlagt 241 200 år. Den förfloda tiden är också sedd som en tid av gudomliga uppenbarelser, som uppfinningen av jordbruk,skrivkonsten, förmodligen också astrologi m.m. Några förfloda städer som nämns i kungalistan är Eridu, Sippar och Suruppak.
Eridu är den första staden som nämns, det var staden som sötvatten-och-jordguden Enki/Ea styrde över.Ett av namnen på enki var bel nagbi=källornas herre. på cylinderstämplar ses han sitta på en tron med vattenkällor flödande från sina axlar. Han bodde i templet e-abzu (kosmiska underjordsvattenstemplet.)

Hans son ansågs vara Marduk som blev huvudgud i Babylon under dess rikes blomstringsperiod.

Den sumeriska Utu och akkadiska Shamash var solgud, han var tillsammans med månguden Sin och Inanna/Ishtar himlens gudinna-venus, en populär gud genom hela den mesopotamiska historien. han sågs som domaren av himmel och jord och sågs i den egenskapen som en beskyddare av fattiga.
Bel dinim är ett av hans namn "rättvisans herre",han agerar som domare bland annat. Bel birim ett annat namn som betyder "spådomens herre".Solguden ansågs också vara allseende.Spådomar och sökande efter tecken från gudarna var viktig del av religionen. Det räknades som en vetenskap. Kungarna hade spåmän och teckentydare anställda och fattade inga viktiga beslut utan att ha konsulterat dem.
Hammurabi var den regent som senare grundade och styrde riket Babylon under dess blomstringsperiod, och också skrev den kända lagstelen. Hammurabi ansåg sig ha tagit emot lagarna av solguden Shamash, som syns på övre delen av lagstelen. Shamash var huvudgud i Sippar och larsa,och bodde i templet e-babbar som betyder "vita huset".Undrar om det är därifrån vita huset i Washington fått sitt namn.Eftersom de som ritade och byggde vita huset och området runtom uppenbarligen var väldigt intresserade av olika forntida religiösa symboler, så är det inte alls så otroligt anser jag.


Ett annat namn på solguden är Ahura mazda som var zoroasters huvudgud, också rättvisans gud och domare. De persiska härskarna tog till sig denna soldyrkan och det var huvudreligion i persiska riket.Horus och Ra var egyptiernas namn på den allseende solguden. Horusögat, det allseende ögat ser man ju både här och där även i vår nuvarande kultur,även i vissa kyrkor. Mithra är ett annat namn på solguden som de romerska soldaterna och kejsarna dyrkade, även kejsar Konstantin som konverterade till kristendom. Men han betämde också att kristi födelse skulle firas den 25 december, den dag som var solguden Mithras födelsedag. och att sabbaten skulle firas på söndagen istället, den dag som var solgudens speciella dag.


En mosaik från en forntida synagoga, framgrävd i norra israel visar en zodiak och i mitten en bild på solguden, med solskiva bakom huvudet. Att det var i en synagoga mosaiken fanns tror man eftersom det också fanns traditionella judiska symboler där som menora m.m. Och Israel avföll ju till avgudadyrkan många gånger så, det är väl inte konstigt om det hittar fynd från det.

Inom katolska kyrkan finns för övrigt många solsymboler, inte minst solskivan bakom helgonbilderna eller bilder på kristus.

Det verkar som katolska kyrkan sen urminnes tid medvetet eller omedvetet genom sina symboler förberett för mottagandet av en ny solkung,solgud, den kosmiske kristus.


(vart försvann mina länkar och arkiv?)


http://www.newsun.com/whitehouse.html
http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/me/p/pink_chalcedony_cylinder_seal.aspx
http://www.sron.nl/~jheise/akkadian/Welcome_mesopotamia.html
forntida religioner-britt-marie Näsström
religionshistoria-Jensen, Rothstein

söndag 3 april 2011

Botulf

Botulf var en självägande bonde i Gottröra socken, uppland, som 8 april 1311 dömdes till döden för kätteri. Troligen brändes han på bål.

Varför? Jo han hade högt talat ut inför präster att han inte trodde på att brödet och vinet i nattvarden förvandlades till kristi kropp och blod.


Undrar lite över varför han inte bara valde att hålla tyst med vad han tänkte. Var han inte medveten om att han riskerade förlora livet.
Jo, det var han nog medveten om.
De fattigas Bibel-kyrkmålningarna
bonde på medeltiden

lördag 2 april 2011

Över omständigheterna

I Jesus Kristus

Lovsång till Herren för hans stora barmhärtighet
Lova herren, min själ, och allt det i mig är hans heliga namn.
Lova Herren, min själ, och glöm inte, vad gott han har gjort,
han som förlåter dig alla dina missgärningar och helar alla dina brister,
han som förlossar ditt liv från graven och kröner dig med nåd och barmhärtighet,
han som mättar ditt begär med sitt goda, så att du blir ung på nytt såsom en örn.
psalm 103:1-5


Tack Jesus Kristus för att det står skrivet:

att ditt blod renar mitt samvete från döda gärningar, till att kunna tjäna den levande Guden.

att genom dina sår är jag helad.

att den du gör fri, blir verkligen fri.

Omständigheterna i livet är sällan lätta och okomplicerade, tack för att jag får- nej, jag måste hålla fast vid och lita på det skrivna Herrens ord och löften i bibeln. Utan att göra det kan jag inte leva ett liv som kristen, inte en chans!

För så hög som himmelen är över jorden, så väldig är hans nåd
över dem som frukta honom.
så långt som öster är från väster, låter han våra överträdelser
vara från oss.

psalm 103:11-12